GEISEN, S.; LARA, E.; MITCHELL, E. A.; VÖLCKER, E.; KRASHEVSKA, V. Soil protist life matters!. SOIL ORGANISMS, v. 92, n. 3, p. 189–196, 30 Nov. 2020.