Prof. Josef Rusek (1938 – 2022)

OBITUARY

Authors

  • Karel Tajovský Biology Centre of the Czech Academy of Sciences
  • Václav Pižl Biology Centre of the Czech Academy of Sciences
  • Peter Čuchta Biology Centre of the Czech Academy of Sciences
  • Julia Shrubovych Biology Centre of the Czech Academy of Sciences; Institute of Systematics and Evolution of Animals; State Museum Natural History of NAS of Ukraine
  • Wanda Maria Weiner Institute of Systematics and Evolution of Animals

DOI:

https://doi.org/10.25674/so94iss1id179

Abstract

Professor Josef Rusek, soil zoologist, ecologist, apterygotologist and university lecturer, died on January 13, 2022, aged 83 years. He has indelibly inscribed himself in the memory of many Czech and international zoologists and entomologists, particularly those specialised in soil zoology, but also more broadly oriented soil biologists and ecologists. His studies of soil invertebrates, especially Collembola, Diplura and Protura, and also the results of his research in soil biology and ecology, soil microstructure and the processes of formation and classification of humus forms, are known not only in our country but also abroad.

References

Brůhová, J. & J. Rusek (2005): Epigeic activity of eight common Collembola species in spruce forests and clearings after bark beetle outbreaks in the Šumava National Park, Czech Republic. – In: Tajovský, K., J. Schlaghamerský & V. Pižl (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. ISB AS CR, České Budějovice: 1–5.

Brussard, L., V. M. Behan-Pelletier, D. E. Bignall, V. K. Brown, W. A. M. Didden, P. J. Folgarait, C. Fragoso, D. W. Freckman, V. V. S. R. Gupta, T. Hattori, D. L. Hawksworth, C. Klopatek, P. Lavelle, D. Malloch, J. Rusek, B. Söderström, J. M. Tiedje & R. A.Virginia (1997): Biodiversity and ecosystem functioning in soil. – Ambio 26: 563–570.

Bucha, V., M. Kopecký & J. Rusek (eds) (1988): Geosféra - biosféra - globální změny [Geosphere - Biosphere - Global change, International ICSU – Programme]. – Mezinárodní program ICSU. Sborník referátů z přípravné konference. Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov, 88 pp. [in Czech]

Čápová, L. & J. Rusek (2007): Litter attractivity for soil gamasid mites (Acarina, Gamasida) litterbag decomposition experiment. – In: Tajovský, K., J. Schlaghamerský & V. Pižl (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. Proceedings of the 8th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice, ISB BC AS CR: 11–14.

Dyer, M. J., F. Eybergen, R. Jongman, W. Odum, L. Pinto, R. Pract & J. Rusek (1989): The role of land/inland water ecotones in studying global change. – In: Naiman, R., H. Décamps & F. Fournier (eds): Role of land/inland water ecotones in landscape management and restoration. A proposal for collaborative research. MAB Digest 4: 69–72.

Fanciulli, P. P., F. Frati, R. Dallai & J. Rusek (1991): High genetic divergence among populations of Tetrodontophora bielanensis (Insecta, Collembola) in Europe. – Révue d´Ecologie et Biologie du Sol 28: 165–173.

Farská, J., K. Jínová, J. Jirout, J. Petrásek, L. Čápová, J. Rusek, V. Krištůfek, D. Elhottová & J. Starý (2009): Microarthropods and microbial participation in oak and beech litter decomposition. – In: Tajovský, K., J. Schlaghamerský & V. Pižl (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. Proceedings of the 9th Central European Workshop on Soil Zoology. – České Budějovice, Institute of Soil Biology BC AS CR: 25–28.

Farská, J., K. Prejzková & J. Rusek (2013): Spruce monoculture establishment affects functional traits of soil microarthropod communities. – Biologia 68: 479–486.

Farská, J., K. Prejzková & J. Rusek (2014): Management intensity affects traits of soil microarthropod community in montane spruce forest. – Applied Soil Ecology 75: 71–79.

Farská, J., K. Prejzková, J. Starý & J. Rusek (2014): Soil microarthropods in non-intervention montane spruce forest regenerating after bark-beetle outbreak. – Ecological Research 29: 1087–1096.

Frouz, J., B. Keplin, V. Pižl, K. Tajovský, J. Starý, A. Lukešová, A. Nováková, V. Balík, L. Háněl, J. Materna, Ch. Düker, J. Chalupský, J. Rusek & T. Heinkele(2001). Soil biota and upper soil layer development in two contrasting post-mining chronosequences. – Ecological Engineering 17: 275–284.

Greenslade, P. & J. Rusek (1996): Tasphorura, a new genus of Tullbergiinae (Collembola: Onychiuridae) abundant in Tasmanian Nothofagus forest. – Systematic Entomology 21: 27–38.

Herben, T., K. Prach & J. Rusek (1992): Actual topics in the ecotone research: data and concepts. – Ekológia (Bratislava) 11: 325–327.

Hooper, D. U., D. E. Bignell, V. K. Brown, L. Brussaard, J. M. Dangerfield, D. H. Wall, D. A. Wardle, D. C. Coleman, K. E. Giller, P. Lavelle, W. H. van der Putten, P. C. de Ruiter, J. Rusek, W. L. Silver, J. M. Tiedje & V. Wolters (2000): Interactions between aboveground and belowground biodiversity in terrestrial ecosystems: Patterns, mechanisms, and feedbacks. – BioScience 50: 1049–1061.

Jínová, K. & J. Rusek (2007): Litter attractivity for soil Collembola in litterbag decomposition experiment. – In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J. & V. Pižl (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. ISB BC AS CR, v.v.i., České Budějovice: 69–74.

Jirásek, J., J. Rusek & B. Úlehlová (1982): Půdy jižních Čech [Soils of South Bohemia]. – In: Skuhravý, V. (ed.): Jižní Čechy, životní prostředí a jeho ochrana. JČN, České Budějovice: 59–66. [in Czech]

Jirout, J., J. Petrásek, L. Čápová, J. Farská, K. Jínová, J. Rusek, V. Krištůfek, D. Elhottová, J. Starý & A. Nováková (2005): Changes in communities of soil microflora and mesofauna during leaf litter decomposition in two vegetation zones – litterbag experiment. – In: Voříšek, K. (ed.): International Symposium Life in soil VI. Czech Agricultural University of Prague, Prague: 54–67.

Jirout, J., J. Petrásek, D. Elhottová, V. Krištůfek, A. Nováková & J. Rusek (2004): Application of microbial identification system (Sherlock MIS) for identification of forest litter bacterial strains – preliminary results. – In: Chroňáková, A., V. Krištůfek, D. Elhottová & S. Malý (eds): Present methods for investigation of microbial community biodiversity in soils and substrates. Proc. 9th Methodological workshop, ISB AS CR, České Budějovice: 47–51.

Kováč, L. & J. Rusek (2012): Redescription of two troglobiotic species of the genus Pseudosinella Schäffer, 1897 (Collembola, Entomobryidae) from the Western Carpathians. – Zootaxa (3341): 32–45.

Kubíková, J. & J. Rusek (1975): Ecological characteristics of xerothermic rendzinas. – In: Vaněk, J. (ed.): Progress in Soil Zoology, Proceedings of the 5th International Colloquium on Soil Zoology, Academia Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague: 59–75.

Kubíková, J. & J. Rusek (1976): Development of xerothermic rendzinas. – Rozpravy ČSAV 86: 1–78.

Novák, K., J. Rusek & V. Skuhravý (1980): Vlijanije pesticidov na entomofaunu i počvennuju faunu [Pesticide impact on insects and soil fauna]. – In: Huba, A. (ed.): Razrabotka integrirovannych metod zaščity rastěnij. Materiály simpoziuma po těmě SEV 1-8. IX. Smolenice, Nojabr 1978 g. Inst. eksper. Fitopat. i Entomol. Slovackoj AN, Ivanka pri Dunaji: 57–63. [in Russian]

Paclt, J. & J. Rusek (1960): Campodea suensoni Tuxen (Insecta, Diplura) členem beskydské zvířeny. – Publications Facultatis Scientiare Universitatis J. E. Purkyně Brno 415: 279–283. [in Czech with German summary]

Pižl, V., J. J. Rusek Starý & K. Tajovský (2004): Půdní fauna – modelové skupiny [Soil fauna – model groups]. – In: Papáček, M. (ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice: 177–183. [in Czech]

Pižl, V., J. J. Rusek Starý & K. Tajovský (2006): Půdní fauna [Soil fauna]. – In: Novohradské hory a novohradské podhůří – příroda, historie, život. Baset: 209–212. [in Czech]

Prach, K., J. Hruška, M. Jonášová, J. Kopáček, J. Rusek, K. Spitzer, H. Šantrůčková & J. Vrba (2009a): Vyjádření vědců k situaci v NP Šumava [Statements of scientists on the situation in the Šumava National Park]. – Šumava: čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda - zajímavosti – historie 14: 14–15. [in Czech]

Prach, K., J. Hruška, M. Jonášová, J. Kopáček, J. Rusek, K. Spitzer, H. Šantrůčková & J. Vrba (2009b): Vyjádření vědců k situaci v NP Šumava [Statements of scientists on the situation in the Šumava National Park]. – Živa 57: p. XVII. [in Czech]

Rusek, J. (1959a): Nové nálezy druhu rodu Onychiurus (Collembola) v ČSR [New records of the species of the genus Onychiurus (Collembola) in Czechoslovakia]. – Sborník Klubu přírodovědeckého 31: 95. [in Czech]

Rusek, J. (1959b): Příspěvek k poznání Apterygot jižních Čech. Beitrag zur Kenntnis der Apterygoten – Fauna Süd – Böhmens. – Časopis Národního musea (oddíl přírodovědný) 2: 130–135. [in Czech with German summary]

Rusek, J. (1960): K poznání Apterygot Moravskoslezských Beskyd [To the knowledge of Apterygota of the Moravskoslezské Beskydy Mts.]. – Publications Facultatis Scientiare Universitatis J. E. Purkyně Brno 415: 285–302. [in Czech with German summary]

Rusek, J. (1961a): Eine neue Collembolenart aus den slowakischen Höhlen. – Beiträge zur Entomologie, Berlin 11: 21–23.

Rusek, J. (1961b): Zur Kenntnis der Collembolen (Insecta: Apterygota) des Kaukasus. – Publications Facultatis Scientiare Universitatis J. E. Purkyně Brno 416: 147–155.

Rusek, J. (1963a): Druhý příspěvek k poznání fauny Apterygot Moravskoslezských Beskyd. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Apterygoten-Fauna der mährisch-schlesischen Beskiden. – Acta Musei Silesiae 12 (A): 21–35. [in Czech with German summary]

Rusek, J. (1963b): K poznání Collembol (Insecta, Apterygota) Vihorlatu. Zur Kenntnis der Collembolen des Vihorlat-Gebirges. – Publications Facultatis Scientiare Universitatis J. E. Purkyně Brno 444: 263–286. [in Czech with German summary]

Rusek, J. (1964a): K poznání fauny Apterygot Karvinska. Zur Kenntnis der Apterygotenfauna des Karvina-Bezirkes. – Acta Musei Silesiae 13: 49–62. [in Czech with German summary]

Rusek, J. (1964b): K poznání společenstev Apterygot v západní části Tatranského Národního Parku (A contribution to the knowledge of Apterygota in the western part of the Tatra National Park). – Sborník Prác o Tatranskom Národnom Parku 7: 218–226. [in Czech with Russian, English and German summary]

Rusek, J. (1964c): Über die Diplura (Apterygota) der Tschechoslowakei. – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 28: 134–154.

Rusek, J. (1964d): Zur Variabilität einiger morphologischen Merkmale bei Onychiurus pseudostachianus Gisin, 1956 (Collembola: Apterygota). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 28: 44–47.

Rusek, J. (1964e): Zwei neue Collembolenarten aus der Mittel-Slowakei (ČSSR). – Zoologische Anzeiger 173: 432–440.

Rusek, J. (1965a): Beitrag zur Collembolen-Fauna Bulgariens. – Acta Universitatis Carolinae-Biologica: 179–191.

Rusek, J. (1965b): Kampodei (Campodeidae, Diplura) jugo-vostoka Evropy [Campodea (Campodeidae, Diplura) of the South-East Europe]. – Zoologičeskij žurnal XLIV: 1345–1356. [in Russian with English summary]

Rusek, J. (1965c): Soil and caves as the environment of animal life. – Separatum: Problems of the Speological research Prague: 163–166.

Rusek, J. (1965d): Zur Kenntnis der Apterygoten-Fauna des Gebirges Krupinská vrchovina in der Mittel-Slovakei. – Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 11: 151–164.

Rusek, J. (1965e): Zur Kenntnis der Campodeidae (Diplura) Bulgariens. – Acta Entomologica Bohemoslovaca 62: 92–97.

Rusek, J. (1965f): Zur Proturen-Fauna der Tschechoslovakei. – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 29: 223–235.

Rusek, J. (1966a): Eine neue Sminthurinus-Art aus der Mittel-Slowakei. – Acta Entomologica Bohemoslovaca 63: 25–26.

Rusek, J. (1966b): Einige Collembolen-Arten aus der Tschechoslowakei. – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 30: 54–64.

Rusek, J. (1966c): Einige neue und interessante Proturen- und Dipluren-Arten aus der Tschechoslowakei (Apterygota). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 63: 348–372.

Rusek, J. (1966d): Kovaříkovití (Elateridae) polních kultur v Československu [Elateridae of the field cultures in Czechoslovakia]. – Konference o škůdcích okopanin II, Praha 1966, Entomologický ústav ČSAV: 85–86. [in Czech]

Rusek, J. (1967a): Beitrag zur Kenntnis der Collembola (Apterygota) Chinas. – Acta Entomologica Bohemoslovaca 65: 184–194.

Rusek, J. (1967b): Dva nové druhy rodu Arrhopalites (Collembola) ze středního Slovenska [Two new species of the gewnus Arrhopalites (Collembola) from central Slovakia]. – Acta Musei Silesiae 16 (A): 23–28. [in Czech with German summary]

Rusek, J. (1968a): Collembola - Chvostoskoci [Collembola - Springtails]. – In: Skuhravý, V. (ed.): Metody chovu hmyzu [Rearings of insects], Academia, Praha: 54–58. [in Czech]

Rusek, J. (1968b): Drátovci – škůdci plodin [Wireworms – crop pests]. – Živa 16: 101–103. [in Czech]

Rusek, J. (1968c): Elateridae - Kovaříkovití [Elateridae – Elaterid beetles]. – In: Skuhravý, V. (ed.): Metody chovu hmyzu [Rearings of insects], Academia, Praha: 237–240. [in Czech]

Rusek, J. (1968d): Die Apterygotengemeinschaft der Acereto-fraxinetum-Waldassociation des Mährischen Karstes. – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 32: 237–261.

Rusek, J. (1968e): Documenta apterygotologica. – Entomologický ústav ČSAV, Praha: 1–26.

Rusek, J. (1968f): Druhové složení larev kovaříků (Elateridae) v polních kulturách Československa [Wireworms of fields in Czechoslovakia]. – Konference o škůdcich okopanin III., Entomologický ústav ČSAV, Praha: 43–46. [in Czech]

Rusek, J. (1969a): Hmyzenky - Protura. Vidličnatky - Diplura. Chvostoskoci - Collembola. Šupinatky - Thysanura. – In: Novák, K. (ed.): Metody sběru a preparace hmyzu [Methods of collecting and mounting of insects], Academia, Praha: 104–113. [in Czech]

Rusek, J. (1969b): Mořské akvárium [Sea aquarium]. – Živa 17: 26–27. [in Czech]

Rusek, J. (1969c): Mořské akvárium II. [Sea aquarium II]. – Živa 17: 66–67. [in Czech]

Rusek, J. (1969d): Mořské akvárium III. [Sea aquarium III]. – Živa 17: 106–107. [in Czech]

Rusek, J. (1969e): Mořské akvárium IV. [Sea aquarium IV]. – Živa 17: 148–151. [in Czech]

Rusek, J. (1969f): Mořské akvárium V. [Sea aquarium V]. – Živa 17: 184–185. [in Czech]

Rusek, J. (1969g): Mořské akvárium VI. [Sea aquarium VI]. – Živa 17: 227–229. [in Czech]

Rusek, J. (1970a): Mořské akvárium VII. [Sea aquarium VII]. – Živa 18: 27–29. [in Czech]

Rusek, J. (1970b): Mořské akvárium VIII. [Sea aquarium VIII]. – Živa 18: 67–68. [in Czech]

Rusek, J. (1970c): Mořské akvárium IX. [Sea aquarium IX]. – Živa 18: 107–109. [in Czech]

Rusek, J. (1970d): Mořské akvárium X. [Sea aquarium X]. – Živa 18: 146–149. [in Czech]

Rusek, J. (1970e): Research on soil mesofauna in three types of lowland meadows. Productivity of terrestrial ecosystem. – PT - PP Report No. 1 (1964-1969), Academia, Praha: 61–62.

Rusek, J. (1970f): Wir bestimmen mitteleuropäische Schnellkäfer. – Mikrokosmos 59: 324–327.

Rusek, J. (1970g): Zwei neue Collembolen-Arten von den Überschwemmungswiesen in Südmähren. – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 34: 309–316.

Rusek, J. (1970h): Živočišstvo jeskyň Moravského krasu [Cave animals of the Moravian Karst]. – In: Absolon, K. (ed.): Moravský kras II. Academia, Praha: 308–310. [in Czech]

Rusek, J. (1971a): Zur Taxonomie der Tullbergia (Mesaphorura) krausbaueri (Börner) und ihre Verwandten (Collembola). – Acta Entomologica Bohemoslavaca 68: 188–206.

Rusek, J. (1971b): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Collembola (Apterygota) Chinas. – Acta Entomologica Bohemoslovaca 68: 108–137.

Rusek, J. (1972a): Agriotes brevis und Agriotes sordidus (Coleoptera, Elateriadae) – Schädlinge in N-Italien. – Redia 53: 321–329.

Rusek, J. (1972b): Coloburella linnaniemii (Denis) und Coloburella cassagnaui sp. n. (Collembola). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 36: 275–279.

Rusek, J. (1972c): Die Collembolen-Fauna der Höhlen des Mährischen Karstes. – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 36: 54–72.

Rusek, J. (1972d): Die mitteleuropäische Agriotes- und Ectinus-Arten (Coleoptera, Elateridae), mit besonderer Berücksichtigung von A. brevis und den in Feldkulturen lebenden Arten. – Rozpravy ČSAV, Academia, Praha 82: 1–90.

Rusek, J. (1972e): Jeskynní zvířena Moravského krasu [Cave animals of the Moravian Karst]. – Živa 20: 64–65. [in Czech]

Rusek, J. (1972f): Über Aktivität und Verteilung der Käfer von Agriotes brevis (Coleoptera, Elateridae) auf Äckern Süd-Mährens. – Pedobiologia 12: 149–155.

Rusek, J. (1973a): Eosentomon pratensis sp. n. (Protura) from South Moravia. – Acta Entomologica Bohemoslovaca 70: 55–59.

Rusek, J. (1973b): Dryops rudolfi sp. n. und seine Larve (Coleoptera, Dryopidae). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 70: 86–97.

Rusek, J. (1973c): Friesea massoudi sp. n. aus Afrika (Collembola). – Révue d´Ecologie et Biologie du Sol 10: 225–229.

Rusek, J. (1973d): Neue Collembolen von den Überschwemmungswiesen Süd-Mährens. – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 37: 183–194.

Rusek, J. (1973e): Zur Collembolenfauna (Apterygota) der Prealpe Venete. – Bolletino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 24: 71–95.

Rusek, J. (1974a): Die Präparation von Kleininsekten. – Mikrokosmos 1: 10–12.

Rusek, J. (1974b): Taxonomy of some species of family Acerentomidae (Insecta, Protura). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 71: 260–281.

Rusek, J. (1974c): Eosentomon kamenickiense sp. n. (Protura) from Eastern Bohemia. – Acta Entomologica Bohemoslovaca 71: 342–345.

Rusek, J. (1974d): Morphology and phylogeny of abdominal appendages in Protura. – Pedobiologia 14: 134–137.

Rusek, J. (1974e): Zur Taxonomie der Tullberginae (Apterygota: Collembola). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 38: 61–70.

Rusek, J. (1975a): Die bodenbildende Funktion von Collembolen und Acarina (Soil forming function of Collembola and Acarina). – Pedobiologia 15: 299–308.

Rusek, J. (1975b): Eine Präparationstechnik für Springschwänze und ähnliche Gliederfüßer. – Microcosmos 65: 378–381.

Rusek, J. (1975c): Zur Taxonomie und Synökologie der Gattung Proturentomon silvestri (Protura). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 39: 279–292.

Rusek, J. (1975d): Zwei neue Tullbergiinae-Gattungen (Apterygota: Collembola). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 39: 231–240.

Rusek, J. (1976): New Onychiuridae (Collembola) from Vancouver Island. – Canadian Journal of Zoology-Revue Canadienne de Zoologie 54: 19–41.

Rusek, J. (1977a): Collembola. Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae. – Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 15: 11–17.

Rusek, J. (1977b): The status of Tomolonus Mills, 1948 (Collembola: Tomoceridae). – Révue d´Ecologie et Biologie du Sol 14: 225–230.

Rusek, J. (1978a): New Palearctic taxa of Tullbergiinae (Collembola). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 75: 255–271.

Rusek, J. (1978b): Pedozootische Sukzessionen während der Entwicklung von Ökosystemen (Succesion of soil animals during ecosystem development). – Pedobiologia 18: 426–433.

Rusek, J. (1978c): Největší chvostoskok světa - Tetrodontophora bielanensis [The largest springtail in the world - Tetrodontophora bielanensis]. – Živa 26: 65–66. [in Czech]

Rusek, J. (1978d): Wir züchten Springschwänze. – Aquarien Magazin 12: 200–203.

Rusek, J. (1978e): Wir züchten Springschwänze. – Mikrokosmos 2: 52–55.

Rusek, J. (1979a): Coenological characteristics of soil Apterygota in natural grassland at Kameničky. – In: Rychnovská, M. (ed.): Progress Report on MAB Project No. 91: Function of grasslands in Spring Region - Kameničky Project, Brno: 185–188.

Rusek, J. (1979b): Ecological specialisation in some Mesaphorura species (Collembola, Tullbergiinae). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 76: 1–9.

Rusek, J. (1979c): Mořští nezmaři – zajímavá skupina láčkovců [Sea hydras – an interesting group of cnidarians]. – Živa 27: 183–186. [in Czech]

Rusek, J. (1979d): New Palearctic Anurophorinae (Collembola). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 43: 138–142.

Rusek, J. (1979e): Three new Mesaphorura-species (Collembola: Tullbergiinae) from Europe. – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 43: 290–299.

Rusek, J. (1979f): Three new Pseudosinella species from Czechoslovakia (Collembola, Entomobryidae). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 76: 255–265.

Rusek, J. (1979g): Two new species of Collembola from cultivated soils of Czechoslovakia. – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 43: 143–147.

Rusek, J. (1980a): Morphology of juvenile instars in two Mesaphorura-species (Collembola: Tullbergiinae). – Révue d´Ecologie et Biologie du Sol 17: 583–589.

Rusek, J. (1980b): Notes on three Folsomia-species (Collembola). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 44: 139–145.

Rusek, J. (1981): Some Collembola from Iraq. – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 45: 63–80.

Rusek, J. (1982a): European Mesaphorura species of the sylvatica-group (Collembola, Onychiuridae, Tullbergiinae). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 79: 14–30.

Rusek, J. (1982b): Mesaphorura pongei sp. n. from France (Collembola, Onychiuridae). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 79: 351–353.

Rusek, J. (1982c): Multivesicula gen. n. from the subfamily Tullbergiinae (Collembola: Onychiuridae). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 46: 33–44.

Rusek, J. (1982d): Octostigma herbivora n. gen. et sp. (Diplura: Projapygoidea: Octostigmatidae n. fam.) injuring plant roots in the Tonga Islands. – New Zealand Journal of Zoology 9: 25–32.

Rusek, J. (1983a): Sumky – nejbližší příbuzní obratlovců [Ascidians – closest relatives of vertebrates]. – Živa 31: 25–26. [in Czech]

Rusek, J. (1983b): Charakteristika a zvláštnosti kubánské hmyzí fauny [Characteristics and peculiarities of Cuban insect fauna]. – Živa 31: 215–217. [in Czech]

Rusek, J. (1984a): A new location and type of pseudocelli in Onychiurus spp. (Collembola: Onychiuridae). – Annales de la Société royale zoologique de Belgique 114: 3–7.

Rusek, J. (1984b): New species and review of the Isotoma notabilis species-group (Collembola, Isotomidae). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 81: 343–369.

Rusek, J. (1984c): Two new Folsomia - species from Czechoslovakia (Collembola: Isotomidae). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 48: 197–204.

Rusek, J. (1984d): Zur Bodenfauna in drei Typen von Überschwemmungswiesen in Süd-Mähren. – Rozpravy ČSAV, řada matematických a přírodních věd 94: 1–127.

Rusek, J. (1985a): Blissia glabra gen. n., sp. n. (Collembola: Isotomidae) from northwestern Canada. Canadian Journal of Zoology 63: 2077–2082.

Rusek, J. (1985b): Lanzhotia brachycera gen. n., sp. n. from Central Europe (Collembola, Pseudachorutidae). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 82: 175–179.

Rusek, J. (1985c): New Palearctic Lepidocyrtus and Pseudosinella species (Collembola: Entomobryidae). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 49: 132–146.

Rusek, J. (1985d): Soil microstructures - contributions on specific soil organisms. – Quaestiones Entomologicae 21: 497–514.

Rusek, J. (1986a): European species of Mesaphorura and related genera (Collembola: Onychiuridae). – In: Dallai, R. (ed.): II. International Seminar on Apterygota, Siena: 73–78.

Rusek, J. (1986b): Notes on Collembolan chaetotaxy. – In: Dallai, R. (ed.): II. International Seminar on Apterygota, Siena: 79–83.

Rusek, J. (1986c): Soil animals and soil microstructure successive development on a chemical factory deposits. – Transaction of the XIII. Congress of International Society of Soil Science, Hamburg, Bd. IV: 1564–1565.

Rusek, J. (1986d): Vliv herbicidů na půdní organismy a kvalitu půdy v jabloňových výsadbách [Impact of herbicides on soil organisms and soil quality in apple orchards]. – In: Sborník ze symposia Integrovaná produkce ovoce, České Budějovice: 69–72. [in Czech]

Rusek, J. (1986e): Vliv průmyslových hnojiv na půdní faunu [The effects of mineral fertilizers on soil fauna]. – In: Průmyslová hnojiva a životní prostředí, ČSVTS Ústí n. L.: 39–48. [in Czech]

Rusek, J. (1987a): Mesaphorura rudolfi sp. n. from Czechoslovakia (Collembola: Tullbergiinae). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 51: 136–139.

Rusek, J. (1987b): New types of linea ventralis in Collembola and its function. – In: Striganova, B. R. (ed.): Soil Fauna and Soil Fertility. Nauka, Moscow: 699–706.

Rusek, J. (1987c): Protection of soil organisms and improvement of biological properties of soil. – In: Phillips, A. S. & G. E. Schweitzer (eds): Agricultural Development and Environmental Research: American and Czechoslovak Perspectives, ČSAV et USNAS: 89–96.

Rusek, J. (1987d): Spí příroda v zimě? [Does nature sleep in winter?]. – Živa 35: 62–63. [in Czech]

Rusek, J. (1988a): Biotechnologie ve vztahu k půdní úrodnosti [Biotechnology in relation to soil fertility]. – Věstník ČSAZ 35: 529–535. [in Czech]

Rusek, J. (1988b): Diskusní příspěvek na XXIX. plen. zas. Členů ČSAZ [Contribution to the discussion at the XXIX the plenary session of the Czechoslovak Academy of Agricultural Sciences]. – Věstník ČSAZ 35: 480–480. [in Czech]

Rusek, J. (1988c): Mezinárodní program geosféra-biosféra IGBP [International Programme, Geosphere - Biosphere IGBP]. – In: Bucha, V., Kopecký, M. & J. Rusek (eds): Geosféra - biosféra - globální změny. Mezinárodní program ICSU. Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov: 3–6. [in Czech]

Rusek, J. (1988d): New Eosentomon and Acerentulus species (Protura) from Federal Republic Germany. – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 52: 217–237.

Rusek, J. (1988e): Ochrana půdních organismů a zvyšování půdní úrodnosti [Protection of soil organisms and increasing soil fertility]. – Sborník. ČSAZ 122: 93–95. [in Czech]

Rusek, J. (1988f): Vztahy mezi půdními živočichy a mikroorganismy [Interactions between soil animals and microorganisms]. – Bulletin Československé společnosti mikrobiologické ČSAV 29: 10–15. [in Czech]

Rusek, J. (1989a): Collembola and Protura in a meadow-forest ecotone. – In: Dallai, R. (ed.): 3rd International Seminar on Apterygota. University of Siena: 413–418.

Rusek, J. (1989b): Ecology of Collembola. – In: Dallai, R. (ed.): 3rd International Seminar on Apterygota. University of Siena: 271–281.

Rusek, J. (1990): 4.2.2. Collembola and other microarthropods. – In: Osbornová, J., Kovářová, M., Lepš J. & K. Prach (eds): Succession in abandoned fields. Studies in Central Bohemia, Czechoslovakia. Geobotany, 15, Kluwer Academic Publisher, Hague: 55–58.

Rusek, J. (1991a): Dlouhodobé změny půdní fauny v agroekosystémech a ve vysokohorských ekosystémech [Long-term changes of soil fauna in agro- and alpine ecosystems]. – VIII. Sjezd Československých zoologů, Brno 1991, Československá zoologická společnost při ČSAV, Brno: 7–8. [in Czech]

Rusek, J. (1991b): New Holarctic and Palearctic taxa of Tullbergiinae (Collembola). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 55: 65–75.

Rusek, J. (1991c): New tropical Tullbergiinae (Collembola: Onychiuridae). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 88: 145–155.

Rusek, J. (1991d): Odontella delamarei sp. n. from Central Europe (Collembola, Odontellidae). – Révue d´Ecologie et Biologie du Sol 28: 113–117.

Rusek, J. (1991e): Sibirisotoma stebajevae gen. n., sp. n. from Siberia (Collembola, Isotomidae). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 88: 33–37.

Rusek, J. (1991f): Some soil biological aspects of low-energy agriculture. – In: Vasko, T. (ed.): International workshop “Low Energy Agriculture”, IIASA, Laxenburg: 85–91.

Rusek, J. (1991g): Three new species of Pseudachorutini (Collembola: Neanuridae). – Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae 55: 120–129.

Rusek, J. (1992a): 9. Distribution and dynamics of soil organisms across ecotones. – In: di Castri, F. & A. J. Hansen (eds): Landscape Boundaries. Consequences for Biotic Diversity and Ecological Flows. Ecological Studies, Vol. 92, Springer - Verlag, New York: 196–214.

Rusek, J. (1992b): Půda [Soil]. – In: Zídek, T. et al. (eds): Nechemická ochrana rostlin [Non-chemical plant protection]. Nakladatelství Brázda, Praha: 9–26. [in Czech]

Rusek, J. (1992c): The centennial of Štěpán Soudek´s birthday. – Pedobiologia 36: 59–60.

Rusek, J. (1993a): Air-pollution-mediated changes in alpine ecosystems and ecotones. – Ecological Applications 3: 409–416.

Rusek, J. (1993b): Biodiversity and its changes caused by human activity - a workshop of Czecho-Slovak National Committee of SCOPE, České Budějovice, November 3-4, 1992. – Ekológia (Bratislava) 12: 245–245.

Rusek, J. (1993c): Biologická diversita [Biological diversity]. – Životné prostredie 27: 175–177. [in Czech]

Rusek, J. (1994a): První nález drabčíka podčeledi Leptotyphlinae na Slovensku [The first record of stapylinid beetle of the subfamily Leptotyphlinae in Slovakia]. – Živa 42: 25–26. [in Czech]

Rusek, J. (1994b): Succession of Collembola and some ecosystem components on a pingo in the Mackenzie River Delta, N.W.T., Canada. – Acta Zoologica Fennica 195: 119–123.

Rusek, J. (1995a): Collembola. – In: Rozkošný, R. & J. Vaňhara (eds): Terrestrial invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I. Folia Facultatis Scientarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 92: 103–109.

Rusek, J. (1995b): Protaphorura unari sp. n. (Collembola: Onychiuridae) from the Tatra National Park (Slovak Republic). – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 115–119.

Rusek, J. (1995c): Synecology of Collembola. – Bulletin Entomologique de Pologne 64: 69–75.

Rusek, J. (1996a): Global change impact on soil fauna and ecosystems. – In: Nemešová, I. (ed.): Climate variability and climate change vulnerability and adaptation. Proceedings of the Regional Workshop. Prague, Czech Republic, September 11-15 1995: 163–170.

Rusek, J. (1996b): New taxa of Collembola (Entognatha) from the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 207–214.

Rusek, J. (1996c): Nezastupitelná úloha půdního edafonu [The irreplaceable role of soil fauina]. – Úroda 46: 10–11.

Rusek, J. (1997a): Jesenikia filiformis gen. n., sp. n. (Collembola: Isotomidae) from Czech Republic and Bulgaria. – European Journal of Entomology 94: 115–120.

Rusek, J. (1997b): Sekce půdní zoologie. – In: Skuhravá, M. (ed.): Česká zoologická společnost. 70. výročí založení. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, zvláštní příloha [Special Issue]: 79–80.

Rusek, J. (1997c): Tetrodontophora bielanensis (Collembola: Onychiuridae), its distribution and ecological requirements. – Pedobiologia 41: 74–79.

Rusek, J. (1997d): The impact of air pollution on soil fauna in the Tatras. Box 10.3. – In: Messerli, B. & J. D. Ives (eds): Mountains of the world. A global priority. The Parthenon Publishing Group. New York, London: 215–216.

Rusek, J. (1998a): Biodiversity of Collembola and their functional role in the ecosystem. – Biodiversity and Conservation 7: 1207–1219.

Rusek, J. (1998b): Changes in mesofauna communities of arable soils. – In: Pižl, V. & K. Tajovský (eds): Soil Zoological Problems in Central Europe. Institute of Soil Biology AS CR, České Budějovice: 173–177.

Rusek, J. (1998c): Integrace taxonomického a ekologického studia půdní fauny k řešení půdně biologických a obecně ekologických otázek. Habilitační spis [Integration of taxonomic and ecological study of soil fauna to address soil biological and general ecological issues. Habilitation]. Palacký University Olomouc, 352 pp. [in Czech]

Rusek, J. (1998d): Záplavy a jejich vliv na život v půdě [Floods and their influence on life in the soil]. – Živa 46: 29–30. [in Czech]

Rusek, J. (1999a): Je střední Evropa ohrožena globálními změnami? [Is Central Europe threatened by global changes?]. – Živa 47: 77–79. [in Czech]

Rusek, J. (1999b): Tatranský národní park - velká laboratoř přírody [The Tatra National Park - a great laboratory of nature]. – Živa 47: 29–31. [in Czech]

Rusek, J. (2000a): Nevšední výstava o půdní mikrostruktuře [Unusual exhibition on soil microstructure]. – Živa 48: XLIII.

Rusek, J. (2000b): Soil invertebrate species diversity in natural and disturbed environments. – In: Coleman, D. C.& P. F. Hendrix (eds): Invertebrates as Webmasters in Ecosystems. CABI Publishing, Wallingford-Oxon: 233–252.

Rusek, J. (2000c): Živá půda. (1) Bohatost a rozmanitost života v půdě [Living soil. (1) Richness and diversity of life in the soil]. – Živa 48: 25–27. [in Czech]

Rusek, J. (2000d): Živá půda. (2) Diverzita a funkce půdní mikroflóry [Living soil. (2) Soil microflora diversity and its function in the soil]. – Živa 48: 73–76. [in Czech]

Rusek, J. (2000e): Živá půda. (3) Ekofyziologie půdních živočichů a teplota [Living soil. (3) Ecophysiology of soil animals and soil temperature]. – Živa 48: 121–124. [in Czech]

Rusek, J. (2000f): Živá půda. (4) Ekofyziologie půdních živočichů a voda [Living soil. (4) Ecophysiology of soil animals and water]. – Živa 48: 169–172. [in Czech]

Rusek, J. (2000g): Živá půda. (5) Sukcesní vývoj půdy a ekosystémů [Living soil. (5) Succession of the soil and ecosystems]. – Živa 48: 217–221. [in Czech]

Rusek, J. (2000h): Živá půda. (6) Bez života není půda více půdou [Living soil. (6) Soil without life is not real soil]. – Živa 48: 267–270. [in Czech]

Rusek, J. (2001a): Collembola of the Šumava National Park, Czech Republic. – Silva Gabreta 6: 157–163.

Rusek, J. (2001b): Collembola Šumavského národního parku [Collembola of the Šumava National Park]. – In: Mánek, J. (ed.): Aktuality šumavského výzkumu. Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava: 178–179. [in Czech]

Rusek, J. (2001c): Microhabitats of Collembola (Insecta: Entognatha) in beech and spruce forests and their influence on biodiversity. – European Journal of Soil Biology 37: 237–244.

Rusek, J. (2001d): Pauropoda of the Czech and Slovak Republics. – Myriapodologica Czecho-Slovaca 1: 5–7.

Rusek, J. (2001e): Symphyla of the Czech and Slovak Republics. – Myriapodologica Czecho-Slovaca 1: 9–10.

Rusek, J. (2001f): Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodaření a vápnění lesních půd na půdní faunu [Influence of acidification, eutrophication, forest management and liming of forest soils on soil fauna]. – In: Hruška, J. & E. Cienciala (eds): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd – limitující faktor současného lesnictví. Praha. Ministerstvo životního prostředí: 139–145. [in Czech]

Rusek J. (2001g). Žofínský prales a jeho obyvatelé [The Žofín primeval forest and its inhabitants]. – Živa 49: 77–79. [in Czech]

Rusek, J. (ed.) (2002a): Apterygota at the beginning of the third Millennium. 10th International Colloquium on Apterygota. – Pedobiologia, Special Issue 46: 197–416.

Rusek, J. (ed.) (2002b): Biodiversity of Soil Organisms and Ecosystem Functioning. 13th International Colloquium on Soil Zoology. – Paris, Elsevier SAS, 402 pp.

Rusek, J. (2002c): Collembola Žofínského pralesa a jejich biodiverzita [Collembolans of the Žofín primeval forest and their biodiversity]. – In: Papáček, M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. České Budějovice, Jihočeská univerzita: 163–167. [in Czech]

Rusek, J. (2002d): Development and progress in Apterygota research in the territory of the former Czechoslovakia. – Pedobiologia 46: 201–208.

Rusek, J. (2002e): Do we have Cryptopygus - representatives (Collembola: Isotomidae) in Europe? – Pedobiologia 46: 302–310.

Rusek, J. (2002f): Impact of boric acid on Collembola, Protura and Pauropoda in a mountain elm forest in the Šumava National Park, Czech Republic. – In: Tajovský, K., Balík, V. & V. Pižl (eds): Studies on Soil Fauna in Central Europe, Proceedings of the 6th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR: 157–162.

Rusek, J. (2002g): Taxonomy of Collembola at the beginning of the new millennium. – Pedobiologia 46: 215–224.

Rusek, J. (2003a): H. 5. Impact of acidification, eutrophication, forest management and liming on soil fauna. – In: Hruška J. & E. Cienciala (eds): Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils – a limiting factors of forestry today. Ministry of Environment of the Czech Republic, Praha: 150–156.

Rusek, J. (2003b): The Situation of Sustainable Land Use and Soil Protection in the Czech Republic. – Bulletin of the European Land and Soil Alliance (ELSA) e.V. 6/II/03: 11–12.

Rusek, J. (2003c): Záplavy, půda, globální změny a další souvislosti I. [Floods, soil, global changes and other circumstances I.]. – Živa 51: 121–123. [in Czech]

Rusek, J. (2003d): Záplavy, půda, globální změny a další souvislosti II. [Floods, soil, global changes and other circumstances II.]. – Živa 51: 169–172. [in Czech]

Rusek, J. (2003e): Záplavy, půda, globální změny a další souvislosti III. [Floods, soil, global changes and other circumstances III.]. – Živa 51: 217–220. [in Czech]

Rusek, J. (2003f): Záplavy, půda, globální změny a další souvislosti IV. [Floods, soil, global changes and other circumstances IV.]. – Živa 51: 265–268. [in Czech]

Rusek, J. (2004a): Collembola succession on deposits from a chemical factory. – Pedobiologia 48: 519–525.

Rusek, J. (2004b): Dlouhodobý výzkum ekosystémů Tomanovy doliny v západní části Tatranského Národního Parku (Slovenská republika) [Long-term ecosystem research in Tomanova Dolina Valley in the western part of the Tatra National Park (Slovak Republic)]. – Štúdie o Tatranskom Národnom Parku 7: 421–431. [in Czech with English summary]

Rusek, J. (2005a): Archaeognatha (chvostnatky) & Zygentoma (rybenky). – In: Farkač, J., D. Král & M. Škorpík (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 121. [in Czech with English summary]

Rusek, J. (2005b): Collembola (chvostoskoci). – In: Farkač, J., D. Král & M. Škorpík (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 115–119. [in Czech with English summary]

Rusek, J. (2005c): Diplura (vidličnatky). – In: Farkač, J., Král, D. & M. Škorpík (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 120. [in Czech with English summary]

Rusek, J. (2005d): Indikátory změn půdní biodiverzity [Indicators of soil biodiversity change]. – In: Vačkář, D. (ed.): Ukazatele změn biodiverzity. Academia, Praha: 249–261. [in Czech with English summary]

Rusek, J. (2005e): Pauropoda (drobnušky). – In: Farkač, J., D. Král & M. Škorpík (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 110–111. [in Czech with English summary]

Rusek, J. (2005f): Protura and Diplura succession on chemical factory deposits. – In: Tajovský, K., J. Schlaghamerský &V. Pižl (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. ISB AS CR, České Budějovice: 123–126.

Rusek, J. (2005g): Protura (hmyzenky). – In: Farkač, J., D. Král & M. Škorpík (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 113–114. [in Czech with English summary]

Rusek, J. (2005h): Symphyla (stonoženky). – In: Farkač, J., D. Král & M. Škorpík (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 112. [in Czech with English summary]

Rusek, J. (2006a): Archeognatha – chvostnatky a Zygentoma – rybenky. – In: Mlíkovský, J. & P. Stýblo (eds): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Non-native species of fauna and flora of the Czech Republic. ČSOP, Praha: 249. [in Czech]

Rusek, J. (2006b): Collembola – chvostoskoci. – In: Mlíkovský, J. & P. Stýblo (eds): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Non-native species of fauna and flora of the Czech Republic. ČSOP, Praha: 248. [in Czech]

Rusek, J. (2006c): Diplura – vidličnatky. – In: Mlíkovský, J. & P. Stýblo (eds): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Non-native species of fauna and flora of the Czech Republic. ČSOP, Praha: 249. [in Czech]

Rusek, J. (2006d): Protura – hmyzenky. – In: Mlíkovský, J. & P. Stýblo (eds): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Non-native species of fauna and flora of the Czech Republic. ČSOP, Praha: 248. [in Czech]

Rusek, J. (2006e): Síla sukcese. Úloha půdních živočichů v sukcesi. [The power of succession. The role of soil animals in succession]. – Živa 54: 174–176. [in Czech]

Rusek, J. (2006f): Síla sukcese. Vývoj půdy na haldách chemické továrny [The power of succession. Soil development on heaps of chemical factory]. – Živa 54: 128–131. [in Czech]

Rusek, J. (2006g): Vliv kůrovcové kalamity na chvostoskoky, půdní faunu a humus ve smrčinách NP Šumava [Influence of bark beetle calamity on springtails, soil fauna and humus in the spruce forests of the Šumava National Park]. Seminář 11.5. 2006 Kašperské Hory: Lesník 21. století – most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti. Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory (Published on CD) [in Czech]

Rusek, J. (2007a): A new classification of Collembola and Protura life forms. – In: Tajovský, K., J. Schlaghamerský & V. Pižl (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. ISB BC AS CR, v.v.i., České Budějovice: 109–115.

Rusek, J. (2007b): Integration of ecological and morphological studies: Micro-distribution of Protaphorura-species (Collembola: Onychiurinae) around a beech stem. – In: Tajovský, K., J. Schlaghamerský & V. Pižl (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. ISB BC AS CR, v.v.i., České Budějovice: 117–120.

Rusek, J. (2007c): Tundra a boreální lesy Kanady. 1. Základní typy tundry a její zvláštnosti [Canadian tundra and boreal forests 1. Main tundra types and theior specific features]. – Živa 55: 25–27. [in Czech]

Rusek, J. (2007d): Tundra a boreální lesy Kanady. 2. Život v tundře a mrazové formy půd [Canadian tundra and boreal forests 2. Life in tundra and frost soil forms]. – Živa 55: 73–75. [in Czech]

Rusek, J. (2007e): Tundra a boreální lesy Kanady. 3. Sukcese na pingu a rozhraní les–tundra [Canadian tundra and boreal forests 3. Successiuon on ping and forest–tundra interface]. – Živa 55: 121–123. [in Czech]

Rusek, J. (2007f): Tundra a boreální lesy Kanady. 4. Subarktický les – přechodná oblast [Canadian tundra and boreal forests 4. The subarctic forest – an ecoton]. – Živa 55: 169–171. [in Czech]

Rusek, J. (2007g): Vliv intensivního sešlapu na půdní živočichy v NPR Boubín, Česká republika [Impact of intensive trampling on soil animals in the Boubín NNR, Czech Republic]. – In: Dvořák, L., Šustr, P. & V. Braun (eds): Aktuality šumavského výzkumu III, Aktuelles aus der Forschung in den Nationalparken Böhmerwald / Bayerischer Wald, Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest. Sborník z konference. Srní, 4.-5.10. 2007: 61–62. [in Czech]

Rusek, J. (2008a): Sešlap půdy NPR Boubín neprospívá [Trampling of soil is not good for Boubín NNR]. – Šumava 2008: 24–27. [in Czech]

Rusek, J. (2008b): Vhledy do půdy [Insight into the soil]. Živa 56: 94–96. [in Czech]

Rusek, J. (2010): The enigma of the genus Stenaphorura Absolon, 1900 (Collembola, Tullbergiinae). – Zootaxa 2338: 43–53.

Rusek, J., Balík, V., Háněl, L., Frouz, J. (1999): Improved method for comparing abundance data for soil zoological field studies. – European Journal of Soil Biology 35: 145–152.

Rusek, J. & J. Brůhová (2007): Impact of bark beetle outbreak on epigeic communities of Collembola (Insecta: Entognatha) in climax spruce forests in the Šumava National Park, Czech Republic. – In: Tajovský, K., J. Schlaghamerský & V. Pižl (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. ISB BC AS CR, v.v.i., České Budějovice: 121–126.

Rusek, J. & V. G. Marshall (1976): Tetracanthella pacifica sp. n. (Collembola: Isotomidae) from British Columbia. – Canadian Entomologist 108: 759–765.

Rusek, J. & V. G. Marshall (1995): Long-term changes of collembolan communities in forest soils. – Bulletin Entomologique de Pologne 64: 159–171.

Rusek, J. & V. G. Marshall (2000): Impacts of airborne pollutants on soil fauna. – Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 31: 395–423.

Rusek, J., V. Pižl & M. Šimek (1995): Institute of Soil Biology. Institute of Soil Biology, České Budějovice, 58 pp.

Rusek, J. & K. Prach (1992): Ecotones - A workshop of Czechoslovak committee of SCOPE (Scientific Committee on Problems of the Environment), České Budějovice, October 15-16, 1990. – Ekológia (Bratislava) 11: 241.

Rusek, J., D. Reithofer, S. Schmid, Ch. Truxa, J. Weber & U. Wilde (2009): Collembola, Protura and Pauropoda in a riparian forest - mesic forest. – In: Tajovský, K., J. Schlaghamerský & V. Pižl (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. Proceedings of the 9th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice, Institute of Soil Biology BC AS CR: 133–139.

Rusek, J. & R. Rozkošný (1995): Protura. – In: Rozkošný, R. & J. Vaňhara (eds): Terrestrial invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I. Folia Facultatis Scientarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 92: 99–100.

Rusek, J. & J. Rusek (1999): Impact of winter road salting on soil Collembola and other microarthropods. – In: Tajovský, K. & V. Pižl (eds): Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology AS CR, České Budějovice: 261–268.

Rusek, J., J. Shrubovych & A. Szeptycki (2012): Head porotaxy and chaetotaxy of order Acerentomata (Protura). – Zootaxa (3262): 54–61.

Rusek, J., J. Starý, K. Tajovský & V. Pižl (2005): Dlouhodobý půdně-zoologický výzkum v CHKO Jeseníky [Longterm soil zoological research in the Jeseníky PLA]. – Campanula. Sborník referátů z konference k 35. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. SOP – Správa CHKO Jeseníky, Jeseník: 28–33. [in Czech]

Rusek, J. & J. Stumpp (1988): A new Acerentulus species from Southeast Italy (Protura: Acerentomidae). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 85: 153–158.

Rusek, J. & J. Stumpp (1989a): Ionescuellum ulmiacum sp. n. from Central Europe (Protura, Hesperentomidae). Révue d´Ecologie et Biologie du Sol 26: 527–533.

Rusek, J. & J. Stumpp (1989b): Variability of chaetotaxy in Eosentomon foliaceum (Protura). – In: Dallai, R. (ed.): 3rd Int. Seminar on Apterygota. Univ. Siena: 55–61.

Rusek, J. & M. Šubrt (1999): Epigeic Collembola in a mixed forest-grassland ecotone. – In: Tajovský, K. & V. Pižl (eds): Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology AS CR, České Budějovice: 269–276.

Rusek, J., B. Úhelová & J. Unar (1975): Soil biological features of some alpine grasslands in Czechoslovakia. – In: Vaněk, J. (ed.): Progress in Soil Zoology, Proceedings of the 5th International Colloquium on Soil Zoology, Academia Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague: 199–215.

Rusek, J. & W. M. Weiner (1978): Plutomurus carpaticus sp. n. (Collembola: Tomoceridae) from the Carpathian Mountains. Bulletin de L‘Academie Polonaise des Sciences - Serie des Sciences Biologiques 25: 741–747.

Rusek, J. & F. Weyda (1981): Morphology, ultrastructure and function of pseudocelli in Onychiurus armatus (Collembola: Onychiuridae). – Révue d´Ecologie et Biologie du Sol 18: 127–133.

Šantručková, H., J. Vrba, Z. Křenová, M. Svoboda, A. Benčoková, M. Edwards, R. Fuchs, M. Hais, J. Hruška, J. Kopáček, K. Matejka & J. Rusek (2010): Co vyprávějí šumavské smrčiny. Průvodce lesními ekosystémy Šumavy [What the Šumava spruces say. Guide to Šumava forest ecosystems]. Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava, 157 pp. [in Czech]

Shrubovych, J. & J. Rusek (2010): Sugaentulus andrzeji sp. nov. form Siberia, Russia (Protura: Acerentomidae: Acerentominae) and key to Acerentominae genera. – Zootaxa 2720: 59–68.

Shrubovych, J., J. Rusek & E. C. Bernard (2012): Redefinition and four new species of Yavanna Szeptycki and comparison with Nosekiella Rusek (Protura: Acerentomidae: Nipponentominae). – Annals of the Entomological Society of America 105: 3–19.

Shrubovych, J., J. Rusek & E. C. Bernard (2014a): Revision of Nosekiella (Protura: Acerentomidae, Nipponentominae). – Annals of the Entomological Society of America 107: 721–727.

Shrubovych, J., J. Rusek & E. C. Bernard (2014b): Revision of Vesiculentomon, Nosekientomon n. g. (Protura: Acerentomidae, Nipponentominae), and a key to genera of Nipponentominae. – Annals of the Entomological Society of America 107: 74–80.

Shrubovych, J., J. Rusek, J. Smykla & E. C. Bernard (2014): Review of Alaskaentomon (Protura: Acerentomidae, Nipponentominae). – Annals of the Entomological Society of America 107: 728–733.

Shrubovych, J., J. Rusek, J. Smykla & E. C. Bernard (2015): Review of North American Verrucoentomon species (Protura: Acerentomidae, Nipponentominae), with a key to species of the related genus Imadateiella Rusek. – Florida Entomologist 98: 215–222.

Skřivan, P., J. Rusek, D. Fottová, M. Burian & L. Minařík (1995): Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and stemflow in Central Bohemia, Czech Republic. – Water, Air and Soil Pollution 85: 841–846.

Tajovský, K., V. Pižl, J. Starý, V. Balík, J. Frouz, J. Schlaghamerský, L. Háněl, J. Rusek & J. Kalčík, J. (2005): Development of soil fauna in meadows restored on arable land: Initial phases of successional development. – In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J. & V. Pižl (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. ISB AS CR, České Budějovice: 181–186.

Tesařová, M., F. Hrabě, J. Straka, V. Zelená, M. Škoda, J. Rusek, J. Starý & R. Kordiovský (2000): Submontane grasslands in the Czech Republic: The interdisciplinary project „Kameničky II“. – In: Ehrendorfer, F., H. Palme & G. Schrammel (eds): Changing Agriculture and Landscape: Ecology, Management and Biodiversity Decline in Anthropogenous Mountain Grassland. Proceedings of the EUROMAB-Symposium, Federal Research Institute for Agriculture in Alpine Regions, Vienna: 49–52.

Trehen, P., D. C. Coleman, J. Rusek, J.-M. Betsch, J. Berthelin & R. Bardin (1993): Soil biology: a conceptual approach with specific goals. – European Journal of Soil Biology 29: 1–6.

Urbášek, F. & J. Rusek (1994): Activity of digestive enzymes in seven species of Collembola (Insecta: Entognatha). – Pedobiologia 38: 400–406.

Wall, D. H., M. A. Bradford, M. G. St. John, J. A. Trofymow, V. Behan-Pelletier, D. E. Bignell, J. M. Dangerfield, W. J. Parton, J. Rusek, W. Voigt & et al. (2008): Global decomposition experiment shows soil animal impacts on decomposition are climate-dependent. – Global Change Biology 14: 2661–2677.

Wolters, V., W. L. Silver, D. E. Bignell, D. C. Coleman, P. Lavelle, W. H. van der Putten, P. de Ruiter, J. Rusek, D. H. Wall, D. A. Wardle & et al. (2000): Effects of global changes on above- and belowground biodiversity in terrestrial ecosystems: Implications for ecosystem functioning. – BioScience 50: 1089–1098.

Zídek, T., Z. Lokaj, J. Moudrý, R. Rozsypal, J. Rusek & D. Veselý (1992): Nechemická ochrana rostlin [Non-chemical plant protection]. – Nakladatelství Brázda, Prague, 112 pp. [in Czech]

Downloads

Published

2022-04-01

How to Cite

Tajovský, K., Pižl, V., Čuchta, P., Shrubovych, J., & Weiner, W. M. (2022). Prof. Josef Rusek (1938 – 2022): OBITUARY. SOIL ORGANISMS, 94(1), 1–14. https://doi.org/10.25674/so94iss1id179

Issue

Section

ARTICLES